Privacy beleid van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw


Dit is de website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

Ons postadres is
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel

Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is BE0432.570.411
Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid


Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt

 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
  om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden
  om uw aankopen naar u te versturen


Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).


Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.


Hoe ons contacteren in verband met ons privacy-beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 • via e-mail: info@bivv.be
  via telefoon: +32 (0)2 244.15.11
  via fax: +32 (0)2 216.43.42
  per post: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel


Als u ons uw postadres via het web meedeelt
zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt


Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt
zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.


Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt
zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt


Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt

zal u alleen e-mails van onze organisatie ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.
kan u via e-mail gecontacteerd worden door onze organisatie met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld hebt. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Onze organisatie kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met:
onze organisatie zelf, op het hierboven vermelde adres


Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de organisatie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen
Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

 • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
  goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  goederen die snel kunnen bederven of verouderen
  audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  dagbladen, tijdschriften en magazines

De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien.

Vragen?

Heb je vragen over één van onze producten, of over deze site?
Contacteer ons.

Via fax: 02/216.43.42