BEV - Beperkt Eenrichtingsverkeer. Voor een veilige veralgemeende invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer (ref. 022)

Omschrijving

Sedert 1 januari 1991 kunnen de wegbeheerders onder bepaalde voorwaarden het Beperkt EenrichtingsVerkeer (fietsen in de tegenrichting in eenrichtingsstraten) toelaten. De meeste gemeenten maakten geen gebruik van deze mogelijkheden, vooral omdat ze twijfels hadden over de verkeersveiligheid. Waar het wèl werd ingevoerd bleek nochtans dat het BEV de verkeersonveiligheid niet verhoogde. In het BEV ontmoeten de autobestuurder en de kruisende fietser elkaar immers frontaal. De wederzijdse zichtbaarheid is dus in principe optimaal en het oogcontact lost de “confrontatie” op een vanzelfsprekende manier op. Aan de problemen die hier en daar aan de kruispunten ontstonden kon meestal met beperkte infrastructurele ingrepen verholpen worden.
Door het gecombineerd Koninklijk en Ministerieel Besluit van 18 december 2002 werd de vroegere logica omgekeerd: waar het eerder toegelaten was om het BEV in te voeren wordt het nu verplicht op alle eenrichtingsstraten die aan de randvoorwaarden voldoen. Enkel die straten waarin volgens de wegbeheerder het BEV niet op een veilige manier kan gerealiseerd worden mogen uitgesloten worden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de wegen blijft dus bij de wegbeheerder, maar een beslissing om het BEV in bepaalde eenrichtingsstraten niet in te voeren moet wel onderbouwd worden.
De aanpassingen moeten op 1 juli 2004 doorgevoerd zijn. Ook daarna kan het BEV natuurlijk nog ingesteld worden in eenrichtingsstraten waar het oorspronkelijk niet opportuun werd geacht. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen van eerdere BEV-straten. De wijziging in de regelgeving is vooral bedoeld om de wegbeheerders te stimuleren om het BEV op korte termijn en op een systematische en samenhangende manier in te voeren. De procedure naar een algemene invoering van het BEV is lang. Haastwerk is uit den boze: de invoering van het BEV moet op een doordachte en verantwoorde manier gebeuren. De veiligheid van de weggebruikers staat immers op het spel. Het is dan ook nodig dat de wegbeheerders dringend werk maken van de invoering van het BEV. Deze brochure is bedoeld om hen daarbij te begeleiden. Ingeval van vragen of problemen bij het invoeren van het BEV kan U terecht bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Ref. N022

Vragen?

Heb je vragen over één van onze producten, of over deze site?
Contacteer ons.

Via fax: 02/216.43.42